Raad van Toezicht

Elk weekend organiseert Stichting Humblebees de meest uiteenlopende activiteiten. We bieden een afwisseling tussen leuke, gezellige, lekkere en leerzame activiteiten.

De samenstelling

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op de diverse facetten. De Raad van Toezicht als geheel wordt in ieder geval samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg, bij voorkeur is dit lid ook BIG geregistreerd. Daarnaast wordt tenminste geachte relevantie ervaring te hebben in pedagogiek, andere zorgberoepen of het besturen van een Stichting of gelijkwaardige organisatie te hebben.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
  • Francis Guldemond → Voorzitter
  • José Eckhard → Secretaris
  • Sylvia de Ruijter → Penningmeester”

Beloningsbeleid

De stichting bestaat uit de Raad van toezicht, Directie, Coördinerend begeleiders en vrijwilligers. De raad van toezicht heeft recht op onkostenvergoeding en tevens een niet bovenmatig vacatiegeld, maar ontvangt geen loon.

Humblebees