Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

De stichting bestaat uit de Raad van toezicht, Directie, Coördinerend begeleiders en vrijwilligers. De raad van toezicht heeft recht op onkostenvergoeding en tevens een niet bovenmatig vacatiegeld, maar ontvangt geen loon. De directie van de stichting zijn betaalde medewerkers omdat deze grotendeels de uitvoering van de activiteiten op praktijk niveau uitvoert. Zij worden daarvoor naar rato betaald.
De stichting maakt voor het uitvoeren van de weekenden gebruik van professionele coördinerend begeleiders, welke naar ten minste marktconform tarief worden betaald. De vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werk anders dan eindejaar
een kleine attentie. Zij hebben wel recht op vergoeding van de kosten, die zijn
gemaakt voor het uitoefenen van hun functie.
De beloningen die het bestuur ontvangt zijn voor iedereen in te zien in het
jaarverslag.

Humblebees