Directie

Elk weekend organiseert Stichting Humblebees de meest uiteenlopende activiteiten. We bieden een afwisseling tussen leuke, gezellige, lekkere en leerzame activiteiten.

Auke Berg

Ik ben Auke Berg, 29 jaar oud en al jarenlang werkzaam aan de luisterende kant van de horeca. Daar heb ik alles wel voorbij zien komen, maar verreweg de liefste en vrolijkste groepen waren de ouders met kinderen die net even wat meer aandacht nodig hebben.

Humblebees is er voor al deze ouders en hun kinderen. Wij organiseren een geweldig weekend waar kinderen van alle leeftijden zichtbaar van genieten en van leren. Ons doel is het geven van rust van aan de ouders en het creëren van positieve herinneringen en ervaringen bij kinderen waar de hele week nog over na gepraat zal worden.

Humblebees is voor mij de uitgelezen kans iets te doen wat daadwerkelijk impact heeft en hulp biedt aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Mijn ervaring met mensen maakt dat ik altijd een luisterend oor biedt en dat ik weet dat een oplossing nooit ver weg is. Daarom ben ik bij Humblebees het eerste contactpunt voor onze cliënten, de ouders en verzorgers en het personeel.

Mijn taken bij Humblebees omvat het regelmatig contact met ouders en verzorgers, de communicatie binnen de stichting, het werven en aansturen van vrijwilligers, begeleidend personeel en stagiaires en overige HR-gerelateerde zaken. Verder zal ik mij storten op taken betreffende marketing, locatiemanagement en vervoer.

Emiel de Graaff

Mijn naam is Emiel de Graaff, 31 jaar oud en werkzaam als directielid voor Stichting Humblebees.

Ik ben jarenlang werkzaam geweest in de horeca, deels als barkeeper en deels als front- en backoffice receptionist, waar ik veel ervaring heb opgedaan met groepsboekingen. Daarnaast heb ik binnen mijn positie vaker het geluk gehad met groepen met een beperking in aanraking te komen. Ik heb hier duidelijk kunnen zien wat een beetje extra aandacht voor positieve impact kan hebben.

Door mijn pedagogische achtergrond als docent economie in opleiding heb ik veel ervaring opgedaan met het managen en begeleiden van groepen jongeren en jongvolwassenen, op organisatorisch en pedagogisch vlak. Daarin lag voor mij ook echter het probleem dat er vrijwel geen ruimte voor een-op-eenbegeleiding was. Hierin ligt dan ook de kracht van Stichting Humblebees en het punt waar ik mij persoonlijk altijd voor in zal zetten binnen de organisatie, om ervoor te zorgen dat de individuele ontwikkeling van onze deelnemers voorop staat.

Julia Dorst

Mijn naam is Julia Dorst, 29 jaar oud en directielid bij Stichting Humblebees. In 2015 ben ik mijn eerste bedrijf gestart en heb dit de afgelopen 5 jaar met veel plezier gerund.

In mijn dagelijks leven kom ik regelmatig in contact met vrienden en bekenden die kinderen met een beperking hebben. Het is voor mij dan ook overduidelijk dat deze kinderen meer kunnen dan de meesten verwachten, met een beetje ondersteuning. Ook zie ik de behoefte bij ouders om af en toe een weekend hun kind aan iemand te kunnen toevertrouwen, niet alleen om zichzelf maar vaak het gehele gezin te ontlasten.

Ook heb ik veel vrienden die in de zorg werkzaam zijn, een deel hiervan zelfs in de begeleiding van kinderen met een beperking. Daarom weet ik ook dat juist deze groep werkenden niet naar werkelijke inzet en prestatie wordt betaald of gewaardeerd.

Toen ik merkte toe te zijn aan een nieuwe uitdaging, kwam ik samen met Auke en Emiel op het idee een stichting te starten waarbij de focus kan liggen op zaken die wij belangrijk vinden.

Door mijn ervaring in het opstarten en managen van een bedrijf, neem ik voornamelijk de organisatorische taken op me. Denk hierbij aan de communicatie tussen Humblebees en andere organisaties, het maken van roosters, het managen van ons kantoor en het opstellen van contracten. De kennis die ik heb betreffende sales kan ik goed toepassen bij het werven van sponsoren, donateurs en partners.

Waarom Stichting Humblebees?

In het verleden hebben wij, de directie, al vaker met elkaar samengewerkt maar zijn daarnaast ook goed bevriend. Omdat we elkaar zo goed kennen, zijn we ons bewust van ieders sterke kanten en nemen zo vloeiend taken van elkaar over, om te zorgen dat expertise en ervaring altijd voorop staat. Juist ook omdat we alle drie uit andere vakgebieden komen.

Rechtvaardigheid, in de breedste zin van het woord, staat bij ons allemaal voorop. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze samenleving gelijk wordt behandeld. Dit betekend niet alleen dat wij staan voor gelijke kansen voor onze deelnemers, maar juist ook voor ons zorgpersoneel. Ook zij horen dezelfde carrièremogelijkheden te krijgen als binnen andere vakgebieden.

Als laatste willen ze benadrukken dat wij het belangrijk vinden dat de ouders en verzorgers inspraak hebben binnen Stichting Humblebees. Niemand kent deze kinderen zo goed als de mensen die ze dagelijks verzorgen. Daarom hebben zij in de opbouw van de Stichting direct een cliëntenraad en een medewerkersraad laten opzetten, zodat degenen met de daadwerkelijke expertise ook hierin voorop staan en zeggenschap hebben over de inrichting van de zorg.

Beloningsbeleid

De stichting bestaat uit de Raad van toezicht, Directie, Coördinerend begeleiders en vrijwilligers. De raad van toezicht heeft recht op onkostenvergoeding en tevens een niet bovenmatig vacatiegeld, maar ontvangt geen loon.

Humblebees